7.7.06

I'm coming back...


2 comments:

T_i_N_y said...

a kao se povrzani naslovot i slikata?

gjole said...

..види понекогаш и не мора да има очигледна поврзаност меѓу сликата и насловот.

Кога ставам наслов во главно гледам мене да ми има некакво значење, а не на оние што ги гледаат моите слики...

..толку! :-)