2.2.06

Жиците // The Wires

...дури и досадните нешта како на пр. овие телефонски жици можат да станат интересни ако го начекате правиот момент - п.с. ова е Скопје минатата зима...

(...this are the street lights (...and telephone wires) of Skopje - caught in an unsuall and pretty moment...)