4.1.06

Раката... // The Hand ...


...епа за оваа слика и нема многу што да се каже...тоа е мојата лева рака (малце поразлична од тоа како изгледа во реалноста :-) )

(...nothing speciall to say about this picture - this is the left hand that i own for quite a long time now :-) )

No comments: